DIAMANTY A CERTIFIKÁTY

ŠPERKY S PRAVÝMI KAMENY

Ke každému u nás zakoupenému šperku s pravými přírodními kameny či pravými sladkovodními nebo mořskými perlami obdržíte certifikát o pravosti, na kterém jsou vždy uvedeny všechny důležité údaje o množství, hmotnosti a druhu kamenů či perel. Na všechny diamanty s váhou 0,30 karátů a více obdržíte také mezinárodní certifikát pravosti.

(Mezinárodní certifikát GIA)

 

HODNOCENÍ DIAMANTŮ

Základními parametry diamantů, které mají zásadní vliv na jejich cenu je hodnocení tzv. 4 C.

 1. Carat - hmotnost diamantu
 2. Clarity - čistota diamantu
 3. Color - barva diamantu
 4. Cut - brus diamantu

U investičních diamantů hraje důležitou roli také fluorescence.

1. CARAT - hmotnost diamantu

neboli hmotnost v metrických karátech (1 karát = 0,2 g) označujeme mezinárodně " ct ". Jeho hodnota se stanovuje na přesných vahách a jeden karát se dělí na 100 bodů. Měření se proto udává na 3 desetinná místa s tím, že nahoru se zaokrouhluje pouze číslo 9. V certifikátech se následně udává váha s přesností na 2 desetinná místa.

U diamantu s briliantovým brusem lze vzhledem k  poměrně přesným parametrům určit  váhu také změřením rozměrů briliantu (průměr a výška).

Vzorec: (průměr rundisty)x 2 x výška kamene x 0,0061 = hmotnost ( ct )

2. CLARITY - čistota diamantu

Pří hodnocení čistoty se zjišťuje, jak dalece je kámen vnitřně čistý. Stupeň čistoty se stanovuje podle druhu, umístění, velikosti, výraznosti a množství přítomných inkluzí (krystalů jiných minerálů nebo jiných diamantů, pera, bodové inkluze a další). Jako standard pro měřitelnost se používá lupa s desetinásobným zvětšením. 

Mezinárodní stupnice čistoty diamantu:

 • FL (Flawless) - Diamant neobsahuje žádné nečistoty patrné při desetinásobném zvětšení ani nemá vnější vady kvality brusu.
 • LC (Loupe Clean) někdy také označeno IF (Internal Flawless) - Diamant neobsahuje žádné nečistoty patrné při desetinásobném zvětšení, ovšem pro drobné vady kvality brusu nemohou být klasifikovány stupněm FL.
 • VVS (Very Very Small) VVS1, VVS2 - Diamant obsahující velice malé inkluze, velmi obtížně viditelné desetinásobným zvětšením.
 • VS (Very Small) VS1, VS2 - Diamant obsahuje velmi malé inkluze, obtížně registrovatelné při desetinásobném zvětšení.
 • SI (Small Inclusions) SI1, SI2 - Diamant s malými inkluzemi, nejsou zpravidla viditelné pouhým okem, ale jsou snadno objevitelné při desetinásobném zvětšení.
 • P1 - (Pique 1) - Diamant se středními inkluzemi, které jsou bez problémů viditelné při zvětšení 10× a obtížně viditelné pouhým okem z korunové strany brusu, nerušící brilanci.
 • P2 (Pique 2) - Diamant s velkými a četnými inkluzemi lehce zjistitelnými pouhým okem z korunové strany brusu, které snižují brilanci diamantu.
 • P3 (Pique 3) - Diamant obsahuje velké a četné inkluze, velmi lehce zjistitelné pouhým okem z korunové strany brusu, které snižují brilanci diamantu.

Diamanty čistoty VVS, VS a SI dělíme do dalších dvou pododdělení – 1 a 2. Toto dělení může být užito pouze pro velikost kamenů 0.47 ct a větší. Termíny „pure“, „pure to eye“, „comercial pure“ nebo jiné zavádějící výrazy či definice jsou nepřístupné.

 

3. COLOR - barva

Barva diamantu se podle mezinárodní stupnice posuzuje čísly abecedy od stupně D (vyjímečně bílý) po stupeň Z (nažloutlý nebo nahnědlý). Největší zastoupení diamantů jsou bezbarvé nebo nažloutlé, ovšem jako jediný drahý kámen se v přírodě vyskytuje téměr ve všech barevných variantách (růžové, modré, zelené, červené, oranžové, purpurové, hnědé, šedé a černé). Čím má diamant sytější barvu tím je také vzácnější (modré a červené nejvzácnější). Barva kamenů se hodnotí porovnáním sady vzorkových kamenů (Master stones) s hodnoceným kamenem za velmi přísných podmínek pod speciálním osvětlením kdy barvu ověřují vždy minimálně dva gemologové.

 

4. CUT - brus diamantu

Při hodnocení se nejprve stanovuje tvar a typ diamantu. Nejčastěji se používá Briliantový brus, který má kulatý tvar a skládá se z koruny (32 faset a tabulka) a pavilonu (24 faset a možná kaleta). Moderní briliantový brus je založen na optických vlastnostech, které zvyšují krásu diamantu jejímž výsledkem je nezaměnitelná brilance nebo také hra barev (oheň). 

Posouzení kvality brusu spočívá v porovnání diamantu s ideálními proporcemi a symetrií, matematicky vypočítaného modelu. Případné odchylky od ideálních proporcí jsou definovány jako vady brusu, které  jsou následně označeny v kvalitě brusu na stupnici - excelent, ideal cut, very good, good, fair a poor.